VATROGASCI - 193


193

Od dana 01. studenog 2021. godine Javna vatrogasna postrojba Pula zapo?inje sa izdavanjem odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru stoga ?e se zahtjevi za izdavanje odobrenja izdavati u skladu s mjerama zaštite od korona virusa. Nova pravila se primjenjuju na na?in da se zahtjevi zaprimaju na telefon  052/535-812 u vremenu od 08:00 do 15:00 sati za odobrenje koje se izdaje za 1-2 dana.


Uvjeti za loženje roštilja na otvorenom prostoru nalaze se ovdje

Izjava o pristupa?nosti

Na temelju ?lanka 9. Zakona o pristupa?nosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne ure?aje tijela javnog sektora ("Narodne novine", broj 17/19) Javna vatrogasna postrojba Pula  objavljuje Izjavu o pristupa?nosti. Cjelovit tekst možete otvoriti na poveznici: Izjava o pristupa?nosti

Obavijest poslovnim partnerima

Obavijest poslovnim partnerima o elektroni?kim ra?unima

Više pogledajte ovdje

Više članaka...

Stranica 1 od 2

PoÄŤetak
«
1

Vrijeme - Pula

Broja? posjeta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas19
mod_vvisit_counterJu?er22
mod_vvisit_counterTjedan117
mod_vvisit_counterMjesec290
mod_vvisit_counterUkupno146683

Slu?ajni ?lanci

  • Savjeti
  • Loženje vatre na otvorenom
  • Servis vatrogasnih aparata
  • Povijest
  • Sv. Florijan
  • O nama

JVP - Savjeti

OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA U stanu, podrumu i potkrovlju ne držite zapaljive i eksplozivne tvari. Ne ostavljajte bez nadzora uklju?ena plinska i elektri?na trošila, ku?anske ure?aje, pe?i i kamine. Održavajte pe?i u ispravnom stanju i propisno ih priklju?ite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre, te redovito održavani i pregledani. Održavajte elektri?ne i plinske instalacije... Opširnije...

Loženje vatre na otvorenom prostoru

News image

LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU Prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, Dobrilina 16 za koje je, uz predo?avanje identifikacijskog dokumenta + OIB, potrebno je da su ispunjeni slijede?i uvjeti: Da se zemljište gdje ?e se vršiti loženje koristi kao šumsko ili poljoprivredno. Kontakt telefon. Odobrenje se izdaje na razdoblje... Opširnije...

Servis vatrogasnih aparata

Uslugu servisiranja vatrogasnih aparata radi tehni?kih razloga trenutno NE VRŠIMO tel:  052/535-813 fax: 052/215-638     Javna vatrogasna postrojba Pula pri servisiranju vatrogasnih aparata nudi Vam slijede?e pogodnosti: Besplatno preuzimanje i dostavu vatrogasnih aparata do 10 kilometara za ve?e koli?ine Zamjenske vatrogasne aparate Mogu?nost sklapanja ugovora o servisiranju vatrogasnih aparata.     VRŠIMO SERVISIRANJE SLIJEDE?IH VRSTA VATROGASNIH APARATA: 1. PASTOR... Opširnije...

JVP - Povijest

News image

POVIJEST ORGANIZIRANOG VATROGASTVA U  PULI Uvod Još dalekog 10. lipnja 1878. godine je tadašnje Op?insko vi­je?e Pule, kojemu je na ?elu bio gradona?elnik dr. BARSAN, odlu?i­lo osnovati po prvi puta jednu postrojbu gradskih vatrogasaca. Istovremeno je tada bio raspisan i natje?aj za zapovjednika pos­trojbe, kao i za prijem u službu 48 vatrogasaca. Te iste godine odnosno 4 mjeseci kasnije, dana... Opširnije...

Sv. Florijan

ZAŠTITNICI VATROGASACA Ljudi najrazli?itijih zanimanja pamte kroz povijest li?nosti koje ih u njihovu zanimanju najviše nadahnjuju i podsti?u. Vatrogasci pamte jednog vojnika i jednu djevojku: Svetog Florijana i Svetu Barbaru. Vatrogasci u Hrvatskoj slave sv. FlorijanaSVETI FLORIJAN (autor teksta – vl?.Marijan Jeleni?)Florijan je po zanimanju bio vojnik. Prema nekima vojni ?asnik. Živio je u Mantemu pokraj Kremsa. U vrijeme rimskog... Opširnije...

O nama

News image

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehni?ke pomo?i u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesre?ama, ekološkim i inim nesre?ama. Vatrogasna djelatnost je stru?na i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe,... Opširnije...