LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM PROSTORU


Prije loženja vatre na otvorenom prostoru potrebno je podnijeti zahtjev za odobrenje u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula, Dobrilina 16 za koje je, uz predo?avanje identifikacijskog dokumenta + OIB, potrebno je da su ispunjeni slijede?i uvjeti:

 1. Da se zemljište gdje ?e se vršiti loženje koristi kao šumsko ili poljoprivredno.
 2. Kontakt telefon.

 • Odobrenje se izdaje na razdoblje od jednog do tri dana ovisno o vremenskim prilikama.
 • Odobrenja se izdaju od 01.11. – 31.05. kada je dozvoljeno paljenje vatre na otvorenom prostoru.
 • Od 01.06. – 31.10. ne izdaju se odobrenja.

 


 

MJERE PREDOSTROŽNOSTI KOD LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

 

 • PO?ETAK / ZAVRŠETAK loženja vatre na otvorenom prostoru javiti obavezno na tel. 193
 • NE vršiti loženje u slu?aju ja?eg vjetra ( ve?i od 8 m/s ).Požar
 • NE vršiti loženje auto-guma, gumenih proizvoda, plastike i sl.
 • NE vršiti loženje na velikim hrpama ( rasporediti na manje hrpe ).
 • NE vršiti loženje u blizini šume (minimalna udaljenost 400 metara).
 • NE ostavljati vatru bez nadzora.
 • Nakon završetka loženje OBAVEZNO ugasiti žar sa površine gdje se vršilo loženje.
 • Ukoliko izgubite kontrolu nad vatrom ODMAH pozovite vatrogasce na tel. 193 .