O nama

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehni?ke pomo?i u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesre?ama, ekološkim i inim nesre?ama.

Vatrogasna djelatnost je stru?na i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

 


 

JVP - PULA

Sukladno Zakonu o ustanovama i  ?l. 56. Zakona o vatrogastvu dana 01. srpnja 2000. godine osnovana je i ustrojena Javna vatrogasna postrojba Pula, kao pravni slijednik Vatrogasne postaje Pula, PU-Istarske MUP-RH.

Osniva?i javne ustanove su gradovi Pula i Vodnjan te op?ine Barban, Fažana, Ližnjan, Mar?ana, Medulin i Svetvin?enat.

Sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Pula ustanovom upravlja Upravno vije?e, koju predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvr?eno je unutarnje ustrojstvo postrojbe na službe:

 

1. Služba operative

 • operativna postrojba
 • održavanje vozila i opreme

 

2. Služba za preventivu

3. Služba ra?unovodstva i ekonomata

4. Služba op?ih poslova

 


 

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Puli trenutno je zaposleno 74 radnika od kojih je 66 operativna vatrogasca.

 • zapovjednik
 • zamjenik zapovjednika
 • pomo?nik zapovjednika za operativu i tehniku
 • pomo?nik zapovjednika za preventivu
 • zapovjednik smjene
 • voditelj smjene
 • voditelj odjeljenja
 • voditelj vatrogasne grupe
 • vatrogasac/voza?
 • vatrogasac
 • dežurni telefonista
 • voditelj servisa za servisiranje pp aparata
 • rukovalac imovine-ekonom
 • rukovoditelj službe op?ih poslova
 • administrativni referent
 • rukovoditelj službe ra?unovodstva
 • ra?unovo?a
 • sprema?ica

 

Shema operativne postrojbe Javne vatrogasne postrojbe Pula:

 

SHEMA