Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH) JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA, Dobrilina 16, OIB 48582664867, dana 08. lipnja 2017. godine objavljuje,

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I  OKVIRNIH SPORAZUMA

Ugovori o javnoj nabavi u pdf formatu

Ugovori o javnoj nabavi u doc formatu

 

Ažurirano na dan 08. lipnja 2017. godine.

Broj: 130/2017

Pula, 08.06.2017.