JVP - Video

Karolina, vježba :: Intervencija kod prometnih nezgoda

Karolina, vježba - intervencija kod prometnih nezgoda

Lindar :: Vježba terenske vožnje sa šumskim vozilima

Lindar, vježba terenske vožnje sa šumskim vozilima

Rakonek :: Vježba postavljanja šatora

Rakonek, vježba postavljanja šatora

Zare?ki krov :: Vježba spašavanja ranjenika iz provalije

Zare?ki krov, vježba spašavanja ranjenika iz provalije