Skip to content Skip to footer

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

JVP – PULA

Sukladno Zakonu o ustanovama i Zakona o vatrogastvu dana 01. srpnja 2000. godine osnovana je i ustrojena Javna vatrogasna postrojba Pula, kao pravni slijednik Vatrogasne postaje Pula, PU-Istarske MUP-RH.

Osnivači javne ustanove su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano te općine Barban, Fažana-Fasana, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Pula ustanovom upravlja Vatrogasno vijeće, koju predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je unutarnje ustrojstvo postrojbe na Službe:

 1. Služba operative
 • operativna postrojba
 • održavanje vozila i opreme
 1. Služba za preventivu
 2. Služba računovodstva i ekonomata
 3. Služba općih i kadrovskih poslova te poslova nabave

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Puli trenutno je zaposleno 75 radnika od kojih je 65 operativna vatrogasca.

 • Vatrogasac – zapovjednik vatrogasne postrojbe
 • Vatrogasac – zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe
 • Vatrogasac – pomoćnik zapovjednika za operativu i tehniku
 • Vatrogasac – pomoćnik zapovjednika za preventivu
 • Vatrogasac – zapovjednik vatrogasne smjene
 • Vatrogasac – voditelj vatrogasne smjene
 • Vatrogasac – voditelj vatrogasne desetine
 • Vatrogasac – voditelj vatrogasne skupine
 • Vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila
 • Vatrogasac
 • Vatrogasac – rukovalac imovine
 • Dežurni telefonista
 • Rukovoditelj Službe računovodstva i ekonomata
 • Računovođa
 • Rukovoditelj Službe općih i kadrovskih poslova te poslova nabave
 • Administrativni referent
 • Spremačica- Domaćica