Skip to content Skip to footer

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice.

JVP – PULA

Sukladno Zakonu o ustanovama i čl. 56. Zakona o vatrogastvu dana 01. srpnja 2000. godine osnovana je i ustrojena Javna vatrogasna postrojba Pula, kao pravni slijednik Vatrogasne postaje Pula, PU-Istarske MUP-RH.

Osnivači javne ustanove su gradovi Pula i Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.

Sukladno Statutu Javne vatrogasne postrojbe Pula ustanovom upravlja Upravno vijeće, koju predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je unutarnje ustrojstvo postrojbe na službe:

1. Služba operative

 • operativna postrojba
 • održavanje vozila i opreme

2. Služba za preventivu

3. Služba računovodstva i ekonomata

4. Služba općih poslova

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Puli trenutno je zaposleno 74 radnika od kojih je 66 operativna vatrogasca.

 • zapovjednik
 • zamjenik zapovjednika
 • pomoćnik zapovjednika za operativu i tehniku
 • pomoćnik zapovjednika za preventivu
 • zapovjednik smjene
 • voditelj smjene
 • voditelj odjeljenja
 • voditelj vatrogasne grupe
 • vatrogasac/vozač
 • vatrogasac
 • dežurni telefonista
 • voditelj servisa za servisiranje pp aparata
 • rukovalac imovine-ekonom
 • rukovoditelj službe općih poslova
 • administrativni referent
 • rukovoditelj službe računovodstva
 • računovođa
 • spremačica