Skip to content Skip to footer

Obavijest o održavanju intervjua kandidata za zapovjednika

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA P U L A

                    Vatrogasno vijeće

 

                                                                             OBAVIJEST

u svezi javnog natječaja za imenovanje vatrogasca – zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula na mandat od 5 (pet) godina – 1 izvršitelj/ica,  objavljenog u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske broj 124/23, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Pula i Grada Pula-Pola te na oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Pula dana 25.10.2023. godine, obavještavamo sljedećeg kandidata navedenog pod dodijeljenom šifrom koji je ispunio formalne uvjete iz javnog natječaja:

  1. IR50120

da će se intervju održati dana 14.11.2023. godine u 8:00 sati, u službenim prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Pula, na adresi Dobrilina 16, Pula.

Kandidat će prije pristupanja intervjuu dati na uvid osobnu iskaznicu.

Kandidat na intervjuu predstavlja program rada Javne vatrogasne postrojbe Pula za mandatno razdoblje pred članovima Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula.   

Kandidat je dužan izvornike ili ovjerene preslike isprava traženih u tekstu javnog natječaja dati na uvid Vatrogasnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pula, 09.11.2023. godine

                                                                                                       VATROGASNO VIJEĆE JAVNE

                                                                                                                         VATROGASNE POSTROJBE PULA Preuzmi obavijest