Skip to content Skip to footer

odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos

KLASA:112-03/23-01/01

URBROJ:2163-7-4-16

Pula, 26.05.2023.

 Na temelju članka 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pula, a u svezi natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto vatrogasca-vozača na neodređeno vrijeme objavljenom sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Zakona o vatrogastvu putem Zavoda za zapošljavanje-Područni ured Pula, Oglasne ploče Javne vatrogasne postrojbe Pula te na službenim  mrežnim stranicama Javne vatrogasne postrojbe Pula www.jvp-pula.hr i Grada Pule te dostavljenom prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula donosi slijedeću

                                                                        O D L U K U

                       o odabiru kandidata za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto vatrogasac – vozač – 4 izvršitelja

izabrani su:

  1. Valentino Đaković
  2. Andrija Pavelić
  3. Mario Crnobori
  4. Denis Braić
  • Izabrani kandidati dužni su u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Pula jvp-pula.hr javiti se u Službu općih i kadrovskih poslova te poslova nabave Javne vatrogasne postrojbe Pula, Dobrilina 16.
  • Ova Odluka objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Javne vatrogasne postrojbe Pula i stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

  1. Web stranica Javne vatrogasne postrojbe Pula
  2. Oglasna ploča – ovdje
  3. Pismohrana

 

 

                                                                                                          ZAPOVJEDNIK

                                                                                          Ivica Rojnić, mag.ing.admin.chris.