Skip to content Skip to footer

Odobrenja za loženje na otvorenom prostoru

Odobrenja za loženje na otvorenom prostoru izdaju se od 01.11. – 31.05.

Zbog mjera spriječavanja širenja bolesti COVID-19  odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru se privremeno može zatražiti telefonskim putem.

Pravne osobe zahtjev podnose na niže priloženom obrascu i isti ovjeren dostavljaju JVP Pula fizički ili elektronički.

Zahtjev za odobrenje zaprima se na telefon 052 535 812 u vremenu od 08.00 do 15.00 sati

S obzirom da se izdana odobrenja u ovim uvjetima ne dobiju „na ruke“ podsjećamo  građane na njihova prava i obaveze iz obrasca odobrenja:

Temeljem članaka 3. Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (Službene novine Istarske županije br. 5/95) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (Službene novine Istarske županije br. 2/2000), osoba kojoj se izdalo odobrenje u obvezi je poduzeti požarno-preventivne mjere sukladno pozitivnim propisima i rečenoj odluci, te slijedeće dodatne preventivne mjere: (min. 2 odrasle osobe s priručnim alatom za gašenje).

Mjere predostrožnosti kod loženja vatre na otvorenom prostoru :

NE vršiti loženje u slučaju jačeg vjetra.
NE vršiti loženje auto-guma, gumenih proizvoda, plastike i sl.
NE vršiti loženje na velikim hrpama ( rasporediti na manje hrpe ).
NE vršiti loženje u blizini šume.
NE ostavljati vatru bez nadzora.

Nakon završetka loženje OBAVEZNO ugasiti žar sa površine gdje se vršilo loženje.

Stoga za proširenje vatre van odobrenog prostora, odgovornost snosi pravna ili fizička osoba kojoj je izdano odobrenje.

Ukoliko se izgubi kontrola nad vatrom ODMAH pozvati vatrogasce na tel. 193

Temeljem odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018) podnositelj zahtjeva daje svoju suglasnost izdavatelju odobrenja da u njemu navedene osobne podatke obrađuje u svrhu ostvarivanja predmeta zahtjeva i u svrhu kontaktiranja.

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima JVP Pula.

Prava podnositelja zahtjeva i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke možete vidjeti na: http://www.jvp-pula.hr/

 

ZAPOVJEDNIK

Ivica Rojnić, ing. sig.,v.r.