Skip to content Skip to footer

                                                                                                                        Javna nabava

Javna nabava je provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama.
 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Javna vatrogasna postrojba Pula kao javni naručitelj dužan je postupke javne nabave roba, radova i usluga  objavljivati u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Popis postupaka javne nabave ( u tijeku, završeni i poništeni) s poveznicom na Elektronički oglasnik javne nabave:

Postupci u tijeku:

Otvoreni postupak javne nabave za nabavu dizelskog goriva za službena vozila za potrebe Naručitelja

  • U EOJN RH je dana 10.07.2023. godine objavljena obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave za nabavu dizelskog goriva za službena vozila za potrebe Naručitelja za razdoblje od jedne godine

Završeni postupci:

  • U EOJN RH je dana 26.09.2022. godine objavljena obavijest o dodjeli ugovora u otvorenom postupku javne nabave za nabavu dizelskog goriva za službena vozila za potrebe Naručitelja za razdoblje od jedne godine